Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες:
Ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
Νίκος Τομαράς

εκδ Πατάκη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μάχιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων όπου μέσα στην τάξη τους καθημερινά μεταφέρουν το αγαθό της μόρφωσης στους «χαρισματικούς», «αδύναμους» ή «κανονικούς - τυπικούς» μαθητές.
Απευθύνεται στους γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν μαθησιακές ιδιαιτερότητες και νιώθουν αδύνατοι μπροστά στον καταιγισμό των πληροφοριών που δέχονται για αυτό που πρέπει να κάνουν ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά τους.
Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αφού παρουσιάζει τις κυρίαρχες σύγχρονες τάσεις και απόψεις σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τις εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών αυτών και πώς αυτές μπορεί να καλυφθούν από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Το βιβλίο τέλος απευθύνεται στον καθένα μας αφού σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών.
Είναι ευθύνη όλων μας να μπορέσουν τα παιδιά να ανθίσουν αξιοποιώντας το καθένα την ιδιαιτερότητά του. Αυτή εξάλλου δε θα πρέπει να είναι η σημασία της εκπαίδευσης, της κουλτούρας, της μόρφωσης, της αγωγής μας;
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:
Αλλάζοντας την κατάσταση τώρα
Αποδοχή της διαφορετικότητας
Μαθησιακά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες
Γενικά χαρακτηριστικά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Κατηγοριοποιήσεις μαθησιακών δυσκολιών
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ερμηνεύουν και περιγράφουν τη δυσκολία τους
Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών
Δυσλεξία
Ορισμός
Βασικές ικανότητες μαθητών με δυσλεξία
Σε ποιους τομείς της γλώσσας εμφανίζεται η δυσλεξία;
Συμπτώματα μαθητών με δυσλεξία
Στην ανάγνωση
Στη γραφή
Στην ορθογραφία
Πλαίσιο αρχών αποκατάστασης
Φωνολογική ενημερότητα
Μεταγνώση και μαθησιακές δυσκολίες
Τεχνικές παρέμβασης
Υπάρχει τελικά αποκατάσταση;
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην αριθμητική ή δυσαριθμησίες
Χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσαριθμησίες
Συμπτωματολογία – δείγματα μαθηματικής σκέψης
Δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων – προτάσεις αντιμετώπισης
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
Αντιμετώπιση
Ο ρόλος της οικογένειας
Ο ρόλος του σχολείου
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)
Άξονες προσέγγισης
Οριακή νοημοσύνη
Τρόποι ένταξης
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)
Εκπαιδευτικός και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Έγκαιρη διάγνωση
Μοναδικότητα περιπτώσεων
Στρατηγικές αντιμετώπισης
Αυτοαξιολόγηση
Επικοινωνία με συναδέλφους
Σημειώσεις
Προφορική εξέταση
Ανάγνωση
Ομιλία και γλώσσα
Στρατηγικές εμπλουτισμού λεξιλογίου
Ορθογραφία
Ακολουθία
Προσανατολισμός
Στρατηγικές για την κατανόηση κειμένου
Στάδια και στοιχεία προγράμματος αποκατάστασης
Παραγωγή γραπτού λόγου
Οικογένεια και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Εμπειρία πρώτη
Εμπειρία δεύτερη
Συναισθηματικά στάδια αποδοχής
Βασικές αρχές για το γονιό
Οικογενειακό περιβάλλον και μαθησιακές δυσκολίες
Επικοινωνία με το σχολείο
Φιλοσοφία
Πειθαρχία
Τα λόγια πληγώνουν
Ξένες γλώσσες και μαθησιακές δυσκολίες
Ξένες γλώσσες
Διάγνωση – Αποκατάσταση
Τηλεόραση, παιδικό βιβλίο και δυσκολίες μάθησης
Δεν υπάρχει τεμπέλης
Η αντίδραση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα
Η αρνητική καταγραφή
Η θετική καταγραφή
Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά
Ταξινομήσεις
Πότε ένα παιδί θεωρείται προικισμένο;
Προβλήματα
Εκπαιδευτική παρέμβαση
Διαφοροποίηση της εκπαίδευσης των προικισμένων παιδιών
Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα
Αντί επιλόγου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ειδικό λεξιλόγιο
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση